AC/DC Transmitter AC-25

Galvaniskt avskild in-, utgång och matning.
Strömmätning 0-1/5 A RMS via intern shunt
Sant RMS eller AC-medelvärde.
Signalfrakvens 40-400 Hz.
Matningsspänning 24, 115, 230 VAC, 24 VDC