Effektregulator AC-20

Matningsspänning 230 VAC
Fasvinkelstyrning av enfasmotorer upp till 2 A.
Styrsignal 0-20 mA/0-10 VDC, galvaniskt avskiljd.
Avstörningsskyddad, termiskt överlastskyddad, säkrad.
Lysdiodsindikering av aktiv utgång.